Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Video_13cailuongEnglish.flv Images_210.jpg Diendanhaiduongcom19072_19.jpg Images_27.jpg Diendanhaiduongcom19072_17.jpg Mauchuvietbangchuhoadung.png Hiep_Thuan__bai_1.jpg Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Bannertet2013.swf GIANGSINH1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi.swf Nhung_5B.jpg 16_chu_e_dtd.swf 12_viet_chu_a_dtd.swf Buom_Hoang_de.jpg 15_viet_chu_c_x.swf 13_chu_d_dtd.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website của Lương Đức Toàn.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Mẫu quyết định nâng lương

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Lương Đức Toàn (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:10' 14-05-2008
  Dung lượng: 34.0 KB
  Số lượt tải: 793
  Số lượt thích: 0 người
  ubnd huyện……..
  Trường …………………..


  Số: /QĐL
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  …………., ngày tháng năm
  
  

  Quyết định
  V/v nâng lương thường xuyên đối với cán bộ, viên chức

  hiệu trưởng trường ……………………

  Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
  Căn cứ Thông tư số 03/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;
  Căn cứ Quyết định số 2115/2006/QĐ-UBND ngày 13-06-2006 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy định về quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh;
  Theo đề nghị của Hội đồng xét duyệt nâng lương thường xuyên họp ngày .... tháng ..... năm ……,
  Quyết định

  Điều 1. Nâng bậc lương cho ông (bà): .......................................
  Chức vụ : (nếu có chức vụ Tổ trưởng CM trở lên mới ghi dòng này) .
  Ngạch: ...................... ; Mã số: ................ ;
  Từ bậc: .... ; Hệ số: ..... ;
  Lên bậc: ..... ; Hệ số: ..... ;
  Kể từ ngày: ..................
  Thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày: ..............……….
  Điều 2. Các ông (bà) Kế toán, Thủ quỹ; Trưởng các bộ phận có liên quan và ông (bà) ...................... căn cứ quyết định thi hành./.


  Nơi nhận:
  - Như điều 2;
  - Lưu VT.
  hiệu trưởng

  Nguyễn Văn A
  
  

  ubnd huyện……..
  Trường …………………..


  Số: /QĐL
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  …………., ngày tháng năm
  
  

  Quyết định
  V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức

  hiệu trưởng trường ……………………

  Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
  Căn cứ Thông tư số 03/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn; Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05- 01- 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;
  Căn cứ Quyết định số 2115/2006/QĐ-UBND ngày 13-06-2006 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy định về quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh;
  Theo đề nghị của Hội đồng xét duyệt nâng lương thường xuyên họp ngày .... tháng ..... năm ……,
  Quyết định

  Điều 1. Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông (bà): ...............................
  Chức vụ : (nếu có chức vụ Tổ trưởng CM trở lên mới ghi dòng này) .
  Ngạch: ...................... ; Mã số: ................ ;
  Ngạch: ...............; Mã số: ...... ; Bậc: ....... ; Hệ số: ........;
  Từ phụ cấp thâm niên vượt khung mức: ........% lên mức: .......%
  Kể từ ngày: ................ Mốc thời gian xét nâng phụ cấp thâm niên vượt khung lần sau kể từ ngày: ....................
  Điều 2. Các ông (bà) Kế toán, Thủ quỹ; Trưởng các bộ phận có liên quan và ông (bà) ...................... căn cứ quyết định thi hành./.


  Nơi nhận:
  - Như điều 2;
  - Lưu VT.
  hiệu trưởng
  Nguyễn Văn A
  
  
   
  Gửi ý kiến